Guide

Read More
 1. המלצה ראשונה: להגדיר את הבעיה כחברתית ולא רק כעיה פרטית

  Show more
 2. המלצה שניה: להתייחס לבעיה כניתנת לפתרון

  Show more
 3. המלצה שלישית: להרחיב את ההתיחסות לבעית האלימות דרך התייחסות למגוון התנהגויות...

  Show more
 4. המלצה רביעית: להציג את החלופה הנשאפת – ביטחון אישי בזוגיות.

  Show more
 5. המלצה חמישית: להניע לפעולה את הלא מעורבים והלא מעורבות bystanders

  Show more
 6. המלצה שישית: להתייחס גם לגברים כאל שותפים לפתרון

  Show more
 7. המלצה שביעית: לכלול במסרים המיועדים לבלתי מעורבים / מעורבות גם מימד רגשי, גם...

  Show more
 8. המלצה שמינית: לעצב את הפרסומים באופן מושך ומעניין

  Show more
בכל חשד לאלימות בסביבתכם הקרובה,
חייגו לאחד מקווי הייעוץ 24/7
Quick exit

Click to leave site immediately