מה המטרות שלנו?

מטרות היוזמה גובשו בעבודה משותפת עם כל שותפי ושותפות הרשת. מוזמנים ומוזמנות לקרוא בפירוט את הייעוד, החזון, היעדים והמטרות שלנו

בכל חשד לאלימות בסביבתכם הקרובה,
חייגו לאחד מקווי הייעוץ 24/7
יציאה

לחיצה ליציאה מהאתר