מה המטרות שלנו?

מטרות היוזמה גובשו בעבודה משותפת עם כל שותפי ושותפות הרשת. מוזמנים ומוזמנות לקרוא בפירוט את הייעוד, החזון, היעדים והמטרות שלנו

יצאה מהירה

לחיצה ליציאה מהאתר