מרכז הידע

של קווים אדומים

ביסוס החלטות על ידע, נתונים ומדידה הוא עקרון מנחה ביוזמה כמו גם שקיפות ושיתוף בכלל הידע המפותח ביוזמה. לכן במסגרת פעילות היוזמה מתבצעים באופן קבוע תיעוד מפגשים, מיפויי ידע, סקירות ועוד. לפניכם/ן מאגר המכיל את הידע שפותח עד כה במסגרת היוזמה.
מוזמנים ומוזמנות לעיין ולהתעדכן.

סקירות ידע, מיפויים ומחקרים שנערכו במסגרת היוזמה

על מנת לקדם פיתוח אסטרטגיות והחלטות מבוססות ידע, מידע ונתונים במהלך חיי היוזמה נערכות סקירות ידע, נערכים מיפויים שישמשו את הפורומים השונים הפועלים ביוזמה ואת השדה כולו. לפניכם/ן התוצרים:

פיתוח מדד להיקפי תופעה האלימות בזוגיות - תוצרים מתהליך הפיתוח

פיתוח מדד בשיתוף עם כלל בעלות ובעלי העניין והמומחים/ות בתחום (מכלל המגזרים) תסייע ביצירת מדד איכותי, מדויק, תואם תרבותית, מתוקף ומקובל בשדה. תהליך פיתוח המדד כלל ביצוע קבוצות מיקוד באוכלוסיות שונות בישראל, סקר עמדות ותפיסות ופיילוט רחב, על בסיסם גובש כלי למדידה רחבה של התופעה. לפניכם תוצרים שפותחו על בסיס השלבים השונים:

תוצרי קבוצות העבודה

ביוזמה פועלות 5 קבוצות עבודה המפתחות אסטרטגיות ודרכי פעולה לקידום מניעת אלימות בזוגיות. כאן תוכלו לקרוא תוצרים שכבר פותחו במסגרת עבודתן:

סיכומי מפגשי רשת השותפות והשותפים

פעמיים בשנה נפגשת רשת השותפים והשותפות של היוזמה, להתווית מטרות, כיווני פעולה ופיתוח ידע משותף. לפניכם/ן תיעוד וסיכומי המפגשים השונים:

בכל חשד לאלימות בסביבתכם הקרובה,
חייגו לאחד מקווי הייעוץ 24/7
יציאה

לחיצה ליציאה מהאתר