הסיפור שלנו

יוזמת קווים אדומים היא שותפות רב מגזרית הפועלת לצמצום תופעת האלימות בזוגיות. ביוזמה שותפים מעל 100 ארגונים, חוקרות, חוקרים, ופעילות/ים חברתיים. זאת הדרך שלנו, שלב אחרי שלב

2019

לפני ההקמה: למידה והעמקה בנושא האלימות המגדרית

בשנת 2019 יצאה לאור סקירת ידע ראשונה מסוגה, אשר מיפתה את העשייה המערכתית בישראל בתחום רצח נשים ואלימות מגדרית במשפחה.

הסקירה מציגה הגדרות ומושגים, מרכזת נתונים עדכניים לגבי אלימות נגד נשים במשפחה ומתארת את דרכי ההתמודדות עם התופעה בישראל.

למסמך המלא: "רצח נשים ואלימות מגדרית במשפחה – סקירת ידע על הטיפול המערכתי בישראל" 

2021

יציאה לדרך: הקמת רשת השותפים והשותפות וגיבוש אג'נדה משותפת

היוזמה יצאה לדרך בינואר 2021. בשנת הפעילות הראשונה התמקדה העשייה בהנחת התשתית לפעילות מתואמת ואפקטיבית:

 • גיבוש רשת שותפות ושותפים רחבה, הכוללת מעל 130 ארגונים מכלל המגזרים ועשרות חוקרות וחוקרים. (קישור לעמוד שותפים)
 • הקמת ועדת היגוי רב מגזרית
 • גיבוש חזון, ייעוד, מטרות ויעדים מוסכמים (לצפייה באג'נדה בעברית או בערבית)
 • יצרנו בסיס נתונים רחב לפעילות רשת השותפים/ות ויצא לדרך תהליך של בניית מדד לאומדן היקפי התופעה.

2021

שנה ראשונה: יצירת מדד לתופעה בישראל

היקפי תופעת האלימות בזוגיות לא נמדדו בישראל מאז שנת 2001. מדידה כזו חיונית לשם צמצום אפקטיבי של התופעה.
כחלק משיתוף הפעולה עם משרד הרווחה והוועדה הבין משרדית לטיפול באלימות במשפחה, יצאנו למיזם משותף ליצירת מדד ישראלי להיקף התופעה, שיהיה כלי לסקר ארצי רחב.

פיתוח המדד נעשה בתהליך שיתופי רחב עם בעלות ובעלי העניין והמומחים/ות בתחום (מכלל המגזרים) על מנת לייצר מדד איכותי, מדויק, תואם תרבותית, מתוקף ומקובל בשדה.

סקר תפיסות הציבור ביחס לאלימות בזוגיות – ממצאים עיקריים

2022

שנה שנייה: פיתוח אסטרטגיות ודרכי פעולה

בשנתה השנייה קידמה "קווים אדומים" פעולות באמצעות צוותים ופורומים ייעודיים: ועדת היגוי, צוות מייעץ מחקרי, פורום חברה חרדית, פורום חברה ערבית, פורום מגזר עסקי וקבוצות עבודה. אלו פעלו לפיתוח אסטרטגיות מבוססות נתונים ומחקר לצמצום משמעותי של תופעת האלימות בזוגיות.
קבוצות העבודה התכנסו סביב 5 נושאים אסטרטגיים:

 1. שפה ומושגים  – פיתוח הגדרה מוסכמת לאלימות בזוגיות
 2. מעורבות גברים במניעת אלימות בזוגיות
 3. ילדים/ות ונוער – קידום מניעה מוקדמת
 4. מענים למניעה – כולל התייחסות לצעירים/ות
 5. הסברה, מודעות ומעורבות ציבור

2023

שנה שלישית: מתכנון ליישום

 • בשנת 2023 היוזמה יוצאת ליישום המלצות קבוצות העבודה ומרחיבה את רשת השותפים והשותפות.
 • אתר היוזמה עלה לאוויר והולך ומשתכלל והפורומים השונים ביוזמה פועלים ליישום דרכי הפעולה שפותחו בשנים הקודמות.
 • קרן משותפת מבית "קווים אדומים" יוצאת לדרך בארגון "מתן- משקיעים בקהילה"
בכל חשד לאלימות בסביבתכם הקרובה,
חייגו לאחד מקווי הייעוץ 24/7
יציאה

לחיצה ליציאה מהאתר