סיכום מפגש רשת 5

שמחנו להיפגש בכנס הרשת החמישי של יוזמת 'קווים אדומים' שהתקיים ב 29/2/24 במרכז רבין בתל אביב.הכנס הוקדש לחשיבה ויצירה משותפת של המהלך לשינוי התפיסה הציבורית של תופעת האלימות בזוגיות, במהלך שנת 23 פעלה ביוזמה קבוצת 'מודעות והנעה לפעולה' שפיתחה מדריך המתווה את הדרך לשינוי התפיסה הציבורית. מדריך 'הסיפור החדש' עבר תהליכי תיקוף רחבים בקבוצות ופורומים של הרשת, ובמפגש הרשת עסקנו יחד ביישום של המלצותיו באופן רחב.

הפקנו תובנות מיישום המדריך בתחרות הכרזות של היוזמה 'ליצור כדי לעצור', נחשפנו לכלים של storytelling שהביאה לנו מאיה קוסובר (כאן 11) ולממצאי מחקר שבדק את הסיקור התקשורתי של התופעה, שנערך ביוזמה. יחד חשבנו על מהלכים ליישום השינוי הנדרש.

מצורף סיכום מלא של הכנס ומצגת המפגש.  

בכל חשד לאלימות בסביבתכם הקרובה,
חייגו לאחד מקווי הייעוץ 24/7
יציאה

לחיצה ליציאה מהאתר