סיכום מפגש רשת

תודה שהשתתפתם והשתתפתן בכנס רשת השותפים והשותפות של יוזמת 'קווים אדומים' בתאריך ה-24.1.23.

התרגשנו לראות את כולכם/ן ואנחנו מודות על ההשתתפות.

מצורף מטה סיכום הכנס. ניתן לצפות בחלקים ממנו או או בסיכום המלא והרחבעדכונים מהיוזמה –

בחלק זה הוצגו עיקרי העדכונים מהנעשה ביוזמה בחודשים האחרונים. ביניהם עלתה הקמת קרן קרנות משותפת להשקעות בתוצרי היוזמה, הקמת אתר היוזמה, סטטוס יצירת מדד להיקפי תופעה האלימות בזוגיות בישראל ועוד.

חלק ב' – היכרות עם תוצרי קבוצות העבודה

בחלק זה הוצגו מיצגים של קבוצות העבודה שפעלו ביוזמה מאז יוני 2022. בכל מיצג הוצגו המלצות הקבוצה והמחשה של התוצרים. בסיכום לפניכם/ן ריכוז עיקרי הדברים שעלו במשימות עליהן התבקשתם/ן להתייחס במייצגים

חלק ג' – מודעות והנעה לפעולה

בחלק זה הוצגו מטרות קבוצת מודעות והנעה לפעולה. הוצג המסגור הקיים היום והמסגור אותה מציעה הקבוצה לקדם ולפתח אסטרטגיה לאורו. השלב השני של הדיון עסק במניעים וחסמים לפעולה של "הלא מעורבים".

לסיכום המלא של הכנס

כלל חלקי הסיכום בקובץ אחד משולב: חלק א' – עדכונים אחרונים מהנעשה ביוזמה , חלק ב' – היכרות עם תוצרי קבוצות העבודה שפעלו בחודשים האחרונים, חלק ג' – התמקדות בנושא המודעות והנעה לפעולה

יצאה מהירה

לחיצה ליציאה מהאתר